Meerkat organisatieverandering

Positionering en corporate story

Meerkat gaat samen met de klant op zoek naar de levenskracht van de organisatie om vervolgens snelheid te geven aan wezenlijke verandering. Ze doen dat door leiders, teams en medewerkers met elkaar te verbinden en hen gezamenlijk te betrekken bij veranderprocessen. Dit resulteert in sterke organisaties waarin iedereen zich betrokken voelt en waaraan stakeholders zich graag verbinden.

Ralph hielp ons bij onze positionering en corporate story. Hij is kritisch, blijft objectief en hij legt de kernboodschap bloot.

-Niels Tekke – Partner Meerkat

Meerkat visie

Het aanjagen en begeleiden van veranderingen gebeurt volgens beproefde methodes, die terug te voeren zijn op het basisprincipe: verbinden, verbeelden, veranderen. Het resultaat is een sterke organisatie waarin iedereen zich betrokken voelt en waaraan stakeholders zich graag verbinden.

claim en payoff

Site by Alsjeblaft!