Opzij, Vrij Nederland, Trouw, Kieskompas

Online strategie en design voor krant, magazines en stemhulp

Vrij Nederland

Contentstrategie en redesign website Vrij Nederland

Het blad Vrij Nederland ondergaat een restyle. Wij namen de nieuwe website voor onze rekening. We organiseren focussessies met hoofdredacteur, redactie en online uitgever waarin doelstellingen, merkpositionering, redactionele ambities en inhoudelijke vertrekpunten worden bepaald. Op basis daarvan ontwikkelen we het functioneel- en visueel ontwerp voor de nieuwe Vrij Nederland website.

Content-strategie en structuur Vrij Nederland

Opzij

Positionering en richtlijnen voor on- en offline branding

In enkele strategische sessies met hoofdredacteur, uitgever, online uitgever en marketingmanager kwam de nieuwe positionering van Opzij tot stand. Wat betekende dit voor redactie, fotografie, vormgeving en marketing? In co-creatie met de redactie ontstond een nieuwe bladformule en een nieuwe richtlijn voor on- en offline branding: ’Opzij: nieuwe tijden, nieuwe vrouwen!’

Dagblad Trouw

Website en doelgroep-gerichte communities voor Trouw

Trouw profileert zichzelf als eigentijds, eigenzinnig en menselijk: een kwaliteitskrant met idealen. Na een intensief informatie-analysetraject met de internetredactie van Trouw, ontwikkelden we de nieuwe website voor Trouw en enkele doelgroepgerichte communities.

Website Trouw, Trouw Religie & Filosofie, Trouw Groen en Trouw Onderwijs

Stemhulp Kieskompas

Applicatie die het keuzeproces voor de kiezer vereenvoudigt

Kieskompas is een webapplicatie die de kiezer inzicht geeft in welke politieke partij het dichtst bij hem staat. Ook legt de applicatie de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen partijen bloot. Doel van de applicatie is om het keuzeproces voor de kiezer te vereenvoudigen. Samen met de VU Amsterdam richtte Buro van Tongeren Kieskompas op en ontwikkelde applicaties voor de Tweede Kamerverkiezingen, de Belgische Parlementsverkiezingen, de Amerikaanse Presidentsverkiezingen, de Israëlische parlementsverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen.

Kieskompas vereenvoudigt het keuzeproces voor kiezers

Na 30 stellingen krijgt de gebruiker inzicht in zijn positie binnen het politiek landschap

Kieskompas genereert nieuwswaardige statistieken

Site by Alsjeblaft!