RDW

Communicatie, positionering en online jaarverslag voor de RDW

We werken voor verschillende afdelingen en divisies van de RDW. De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Deze taken voert de RDW met verschillende partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft de RDW een positie in deze keten met als missie: RDW, partner in mobiliteit.

Ik schakel Ralph niet in om iets te krijgen wat ik al in gedachten heb, maar om een idee naar een hoog plan te tillen en het MT te overtuigen. Conceptontwikkeling onderbouwd met strategie, daar vraag ik hem voor.

-Nathalie Gruithuijzen, communicatieadviseur RDW

Project 1

Communicatieprogramma VT Horizon: op weg naar de nieuwe wereld

Als de wereld verandert, verander je mee. Als mens, maar ook als organisatie. We ontwikkelden het communicatieprogramma VT Horizon dat de divisie Voertuigtechniek ondersteunt bij het voorbereiden op de toekomst. Wat betekenen veranderingen voor medewerkers, teams en voor afdelingen? Wat betekenen ze voor de processen en voor de manier van samenwerken? VT Horizon geeft medewerkers inzicht in wat er gebeurt bij Voertuigtechniek en de afdelingen. We ontwikkelen een online communicatieomgeving die inzicht geeft in status en voortgang van divisie, afdelingen en strategische projecten

Naamgeving en programma-identiteit

De online communicatieomgeving geeft inzicht in status en voortgang van divisie, afdelingen en strategische projecten

Video-interviews met divisie- en afdelingsmanagers over de toekomst van Voertuigtechniek

Interne activatie (posters en boekje) ter promotie van de website

Project 2

Interne positionering van een hernieuwde afdeling en business partner

BKI (Bedrijfsvoering, Kwaliteit en Innovatie) is de interne en onafhankelijke businesspartner voor het management van de divisie Voertuigtechniek van de RDW. BKI heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er is geïnvesteerd in medewerkers, proces en methodes en de klanttevredenheid over de dienstverlening is toegenomen. De ontwikkelingen in de omgeving (intern en extern) en de ambitie om een volgende stap te zetten hebben geleid tot professionalisering en organisatorische veranderingen binnen de afdeling.

Focus in de drie domeinen: Bedrijfsvoering, Kwaliteit en Innovatie

Positionering, corporate story en introductie

Doel is om het hernieuwde BKI bij zowel interne als externe stakeholders te introduceren en hen van de meerwaarde van de afdeling te overtuigen. We faciliteren sessies waarin we focus aanbrengen in de missie, visie, doelstellingen, doelgroepen, diensten, producten en merkwaarden. Met een nieuwe positionering leggen we de basis voor een hernieuwd en ambitieus BKI. Deze vertalen we door naar een nieuwe corporate story en een interne introductie.

Posters en boekje: introductie van de nieuwe naam en het nieuwe verhaal van BKI

Project 3

Online jaarverslag: RDW partner in mobiliteit

Voor de RDW was 2013 een jaar vol uitdagingen. In het online jaarverslag geven we inzicht in wat er is gebeurd én wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. We ontwierpen en ontwikkelden het online jaarverslag voor de RDW dat als basis geldt voor jaarverslaglegging in de komende jaren. En we voerden de redactie, hielden interviews en creëerden alle content: tekst, fotografie, graphics, video en grafieken.

Online jaarverslag RDW

Financieel jaarverslag

Advertentie RDW Jaarverslag

Site by Alsjeblaft!