Wij Wonen Duurzaam

Nieuw merk voor duurzaam en zelfvoorzienend wonen

Wij Wonen Duurzaam is een jonge onderneming en wil woningbezitters en VVE’s begeleiden bij de voorbereiding op hun toekomst: stap voor stap naar een duurzaam en zelfvoorzienend huis – vrij en onafhankelijk van energie- en productaanbieders en uitvoerende partijen. Daarnaast wil Wij Wonen Duurzaam de markt van productaanbieders en uitvoerders eerlijk en transparant maken.

Ambitie

Ontwikkeling en groeiversnelling

In samenwerking met Boeg Kennis en kapitaal werken we aan een groeiprogramma dat Wij Wonen Duurzaam als bedrijf in de volgende fase van ontwikkeling en groeiversnelling moet brengen. Ambitie is om een positie te verwerven in de Nederlandse markt voor het verduurzamen van woningen en woningcomplexen.

Nieuw logo

Analyse, positionering en business design

We faciliteren focussessies waarin we samen met de ondernemers werken aan het concretiseren van de ondernemersdroom, missie, visie en doelstellingen. We definiëren doelgroepen en klantbehoeften en we bepalen focus voor de eerste twee jaar. Ook faciliteren we sessies waarin klantproces, diensten en eindproducten worden vormgegeven. Met een nieuwe positionering leggen we de basis voor het nieuw merk: Wij Wonen Duurzaam.

Business design en positionering

Focus in diensten en processen

Logo, payoff, beeld

Definitie van vier processtappen met onderliggende dienstverlening

Communicatie

Corporate identiteit, website en social media activatie

We ontwikkelen een nieuwe corporate identiteit en een nieuwe website – en we voeren tijdens de eerste maanden de regie over de content-marketing en social media activatie via Twitter en Facebook.

Content marketing en social media activatie: Twitter en Facebook

Wij Wonen Duurzaam wil de markt van productaanbieders en uitvoerders eerlijk en transparant maken – we ontwikkelen een label ter promotie van duurzame bedrijven, producten en diensten in de markt

Activiteiten

Site by Alsjeblaft!